Trick for free 3G services ??

Can anyone give a trick to use a 3G services free ?? 1GB last only for a week. :(( Meri duae sada rahengi us nek bande ke sath.

Can anyone give a trick to use a 3G services free ?? 1GB last only for a week. :((
Meri duae sada rahengi us nek bande ke sath.