Rbi assistant mail

15 aur 16 hi hai yaa 17 ko bhi aya hai kisika date

15,16 ka hi date hai ya 17 bhi ??