Inspirational thoughts reloaded

Sukh bhi bahut hai… Pareshaniya bhi bahut hai…Zindgi mein Laabh hai… Toh Haniya bhi bahut hai…Kya hua jo Rab ne koi Gham de diya… Uski hum par Meharbaniya bhi toh Bahut hai…Hv a Great Day ahead… :smiley:

Sukh bhi bahut hai... Pareshaniya bhi bahut hai...Zindgi mein Laabh hai.. Toh Haniya bhi bahut hai..Kya hua jo Rab ne koi Gham de diya... Uski hum par Meharbaniya bhi toh Bahut hai.....Hv a Great Day ahead.. 😃