@rohit274's post

in UPSSSC Mandi Parishad 2018
Updated 2 months ago

Hindi bhasha ki laghutam Sarthak ikai Shabd hota hai Lekin answer key me varn diya hai. Bhaiyo objection karo is question ke liye.

2 comments
7905402747
@7905402747  ·  39 karma

Bhai kitne bn rhe abhi

Like  ·  Reply  ·  
Smratiwari
@Smratiwari  ·  0 karma

Yes. Inhone galat diya hua h.

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 39 posts in UPSSSC Mandi Parishad 2018

View all the posts »