@rohit274's post

in UPSSSC Mandi Parishad 2018
Updated last month

Hindi bhasha ki laghutam Sarthak ikai Shabd hota hai Lekin answer key me varn diya hai. Bhaiyo objection karo is question ke liye.

2 comments
7905402747
@7905402747  ·  39 karma

Bhai kitne bn rhe abhi

Like  ·  Reply  ·  
Smratiwari
@Smratiwari  ·  0 karma

Yes. Inhone galat diya hua h.

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 39 posts in UPSSSC Mandi Parishad 2018

View all the posts »