hiiiii_ shubh's post

in MP Apex bank(co-operative) bank exam
Updated 4 months ago

2nd wait list m abi kaha kaha joining ni hui h

4 comments
Load more comments  ·  2 of 4
Goodmorningindia
@Goodmorningindia  ·  0 karma

mene bhopal bat ki thi to bol rhe ki chal rahi process abhi sabhi jagah char panch jagah hi hui hie joining abhi apki bhi ho jayegi sayad is mahine ke end tak baki kya kare wait karte abhi yaa fir chanala padega bhopal  

Like  ·  Reply  ·  
shubhias
@shubhias  ·  3 karma

Joining hui kya?

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 1,847 posts in MP Apex bank(co-operative) bank exam

View all the posts »