Randhir Singh's post

in MHRM, IIT Kharagpur : 2013-15 : Admission Queries
Updated 6 years ago

Hey janta here is selected list of candidates MHRM 2013-15

2013104010092 KUNAL ANAND

2 2013104110010 KALPANA

3 2013104110061 ABHISHEK DWIVEDI

4 2013104110261 ADNAN ZUBAIR

5 2013104210185 NARAYANE PRANALI KIRAN

6 2013104210205 AYUSH DWIVEDI

7 2013104210329 SAURAV KAMLESHKUMAR GUPTA

8 2013104210388 PREETHI M

9 2013104310429 PARAG GARODIA

10 2013104310551 BHARATHI VENNILA RAMADOSS

11 2013104410026 ZANGAM VIDYA

12 2013104410088 SAURABH SINGH

13 2013104410147 GAURAV JAIN

14 2013104410180 PRIYANKA RAJ N

15 2013104510099 PRIYANKA DASGUPTA

16 2013104510247 JYOTSNA MISHRA

17 2013104510279 MOHAMMED SHAJEER P C

18 2013104610321 SUJIT KUMAR BARAL

19 2013104610475 PRATIK CHAKRABORTY

20 2013104610520 MONA RATHOUR

21 2013104610530 SANJUKTA GHOSH

22 2013104710075 SARITA

23 2013104710163 DEVYANI KAPOOR

24 2013104710425 NISHANT VARUN

25 2013104810154 CHETAN PANDEY

26 2013104910239 PRERNA KERKETTA

27 2013104910272 AKSHATA JAIN

28 2013104910368 POULOMI PAUL

29 2013104910484 VIKASH KUMAR

30 2013104910508 DEEPAK DNYANESHWAR EDAKE


2 comments
nishantrv
@nishantrv  ·  0 karma

Nice to see my name there 😉

Like  ·  Reply  ·  
curiousboy
@curiousboy  ·  0 karma

Just made the DD 😃

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 990 posts in MHRM, IIT Kharagpur : 2013-15 : Admission Queries

View all the posts »