Kannada Knowledge Bank

1 Post  ·  4 Users
About this group

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. Mock Test ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ.

Page 1 of 1

ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ?

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ
ಸಿಕ್ಕಿಂ
ಗೋವಾ
ತ್ರಿಪುರಾ
5 answers
You can view the comments after answering or skipping this question.