Sumit Rathore's post

in Crack IBPS RRB V Exams 2017- PaGaLGuY
Updated last month

rrb 5 uttar bihar gramin bank seat 0 kiya tha jiske against me case file kiye aur 717 seat mila hai bt pura seat ke liye hamlog double bench gaye hai

1 like4 comments
Load more comments  ·  1 of 4
sauravkush
@sauravkush  ·  26 karma

Dekho kya hota hi

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 10,486 posts in Crack IBPS RRB V Exams 2017- PaGaLGuY

View all the posts »