@lasjfrbytkvod's post

in DMRC 2014 Recruitment
Updated 8 days ago

result kaha atak gaya hai re?????delhi ke traffic me atak gaya kya?

1 like1 comment
bkrmpd
@bkrmpd  ·  747 karma

@lasjfrbytkvod result Rajiv Chowk pe khara h metro m nahi chad paa raha

Like  ·  Reply  ·  1 like  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 402 posts in DMRC 2014 Recruitment

View all the posts »