@suvarudra1's post

in BARC OCES/DGFS MECH 2017
Updated 6 months ago

ek lok isro me pakar bhi kaise ek ek seat block kar sakte hai iska example hai

 624 17ME1092600 Mr. SAYEESH TM . dekho yaar barc me bhi isbar naam uthaya pichle baar 4 th rank kiya tha. mechanical me piche walo ke liye kuch nahin aur samne walo previous year ka hoke bhi ek seat block kar diye.ihape ek banda jiska bohot jarurat hai oh toh pa sakti thi.

1 comment
anoopsam1
@anoopsam1  ·  37 karma

Sayesh couldn't clear barc exam last time..so he tried again wth previous score..wht's the big deal?

Like  ·  Reply  ·  
undefined
Write a comment
Write a comment...

There are 94 posts in BARC OCES/DGFS MECH 2017

View all the posts »